ข้าวเหนียว (สันป่าตอง) จ.เชียงใหม่ 63/64 1750-1850 บาท/100กก. 12 เดือนผ่านมา รายงานราคาข้าวขายส่งตลาดกรุงเทพฯ (สมาคมโรงสีข้าวไทย) ประจำวันที่ 25 พฤษภาคม 2564


7 คลิก

https://goo.re/Q1SwP

https://goo.re/Q1SwP/qr

ระบบปฏิบัติการ

เบราว์เซอร์

Referrers

Social Shares